• نویسنده : هاینریش بل
  • مترجم : مهردادمهربان/بهرام فرهمندپور
  • تعداد صفحه : 199
  • زبان : فارسی