• نویسنده : ماركوس اورليوس
  • مترجم : عرفان ثابتی
  • زبان : فارسی