• نویسنده : هرمان هسه
  • مترجم : عبدالحسین شریفیان
  • تعداد صفحه : 752
  • زبان : فارسی