• نویسنده : فئودور داستایوسکی
  • مترجم : سروش حبیبی
  • تعداد صفحه : 504
  • زبان : فارسی