• نویسنده : اْنوره دو بالزاک
  • مترجم : بهروز بهزاد
  • تعداد صفحه : 443
  • زبان : فارسی