• نویسنده : آگاتا کریستی
  • مترجم : مجید میرزامحمدی
  • تعداد صفحه : 283
  • زبان : فارسی