• نویسنده : بهرام بیضایی
  • تعداد صفحه : 99
  • زبان : فارسی