• نویسنده : ویکتور هوگو
  • مترجم : رضا فکور
  • تعداد صفحه : 280
  • زبان : فارسی