• نویسنده : آگاتا کریستی
  • مترجم : همایون بدیع
  • تعداد صفحه : 161
  • زبان : فارسی