• نویسنده : محمدبن علی ظهیری سمرقندی
  • تعداد صفحه : 166
  • زبان : فارسی