• نویسنده : خورخه لوئیس بورخس
  • مترجم : کاظم فیروزمند
  • تعداد صفحه : 33
  • زبان : فارسی