• نویسنده : صادق چوبک
  • تعداد صفحه : 140
  • زبان : فارسی