• نویسنده : آگاتا کریستی
  • مترجم : محمد قصاع
  • تعداد صفحه : 212
  • زبان : فارسی