• نویسنده : جک لندن
  • مترجم : جهانگیر بهروز
  • تعداد صفحه : 135
  • زبان : فارسی