• نویسنده : جک لندن
  • مترجم : مسعود فرزان
  • تعداد صفحه : 186
  • زبان : فارسی