• نویسنده : آندره ژید
  • مترجم : علی اصغر سعیدی
  • تعداد صفحه : 142
  • زبان : فارسی