• نویسنده : فردریک بکمن
  • مترجم : فرناز تیمور رازف
  • تعداد صفحه : 383
  • زبان : فارسی