• نویسنده : یرواند آبراهامیان
  • مترجم : محمد ابراهیم فتاحی
  • تعداد صفحه : 179
  • زبان : فارسی